Wednesday, January 7, 2015

MISS YOU- Trần Thiên Lang

Gom bao nỗi nhớ với cành hồng
Gởi tặng cho người một sáng đông
Sương lạnh còn giăng trong nắng sớm
Hay rằng I miss, miss you không?