Wednesday, February 6, 2019

MỘT TIẾNG PHỤ TÌNH


KỲ CHÓT:

- Trần Thiên Lang
Tiếng cú mơ hồ lúc nửa đêm
Ánh Trăng vàng vọt dọi lên thềm
Gió Thu hiu hắt lay mành cửa
Tóc xõa chập chờn bóng dáng em
Sao trở về đây lúc giữa khuya
Không vui Trăng sáng cõi bên kia
Tình ta đã rẽ rồi hai lối
Duyên nợ từ lâu tưởng đứt lìa
Ngỡ rằng ai đã vẹn đường yêu
Hôn lễ chưa lâu mới sớm chiều
Chén rượu giao bôi vừa uống cạn
Sao giờ em lại chịu cô liêu
Hạnh phúc tìm đâu sau đám cưới
Vẫn là bóng chiếc với phòng không
Dẫu xưa đã có lần em nói:
"Ma lấy chồng Ma thế cũng xong"
Những mong thoát khỏi mối tơ vương
Hôn lễ đem em đến đoạn trường
Nghịch cảnh cũng đành thôi dứt khoát
Quay về tìm lại với người thương
Thôi chết tui rồi ma nữ ơi
Trời ơi có thấu hỡi chăng trời
Người ma kết hợp làm sao được
Một tiếng phụ tình, chịu gánh thôi...
Nào đâu tình nghĩa cõi nhân gian
Thệ hải minh sơn chữ buộc ràng
Chót lưỡi đầu môi lời hẹn ước
Giờ thì rõ mặt đá hay vàng