Friday, January 23, 2015

EM CÓ BIẾT- Trần Thiên Lang

Em có biết gió mùa đông rất lạnh
Mà lửa tình sắp cháy cạn tim đau
Rượu tương tư khôn phá nổi cơn sầu
Ta vĩnh viễn mất nhau từng uẩn khúc
Em có biết bao hồn ma phủ phục
Dưới trăng gầy lúc nỗi nhớ lên ngôi
Bóng người xưa đã biền biệt mất rồi
Ta cũng sẽ trọn một đời nuối tiếc

Em có biết đoạn tình nào da diết
Vẫn thì thầm như sóng biển hoàng hôn
Giữa nhân gian gặm nhấm những tủi hờn
Trong cõi chết em có còn nhung nhớ...