Tuesday, January 20, 2015

SỢI TÓC- Trần Thiên Lang
Ngày xưa cởi áo cho em vá
Hồn lỡ vướng vào sợi tóc mai
Sót lại trên người trong lúc trả
Để nay tơ tưởng suốt đêm dài