Monday, August 11, 2014

TRĂNG- Trần Thiên Lang

Trăng tròn tỏa sáng cả màn đêm
Trăng đến tìm ai trước mé thềm
Trăng rắc tơ vàng nơi thảo dã
Trăng treo ánh bạc chốn thâm nghiêm
Trăng đưa lữ khách rời trần tục
Trăng đón thi nhân nhập cảnh tiên
Trăng rước luôn ta xa thế thái
Trăng đừng để ngập nhớ nhung thêm