Tuesday, April 14, 2015

YÊU NHAU- Trần Thiên Lang

Yêu nhau sao chẳng được bên nhau
Tự trách xưa tình chả dám trao
Để đến giờ đây nằm giữa chảo
Hận đời và hận cả trời cao