Friday, October 24, 2014

THU BUỒN


- Trần Thiên Lang
Hăm hai năm lẻ đếm mùa Thu
Đời gió sương che nẻo mịt mù
Mòn mỏi hồn trông về đất Mẹ
Mà nghe sầu chất nặng tâm tư

Lại một mùa Thu nữa bước sang
Lá phong nay cũng đã thay vàng
Kia nhành dương liễu buồn buông tóc
Trời đất như còn vẫn chịu tang

Sương Thu đẫm áo nghe lành lạnh
Heo hút Trời Thu đến đượm buồn
Hiu hắt Trăng Thu vầng ảo ảnh
Lá Thu nhuộm đỏ lối tơ vương

Thu ơi sao đến để rồi đi
Lưu lại trong ta được những gì
Nếu có cũng là trời ký ức
Đậm màu quyến luyến của phân ly

Đâu đây Thu khúc nghe văng vẳng
Tiếng vọng bâng khuâng đến ngút ngàn
Kỷ niệm quay về tràn lai láng
Niềm Thu chất ngất lúc mùa sang