Wednesday, June 11, 2014

TÂM THU- Trần Thiên Lang


Đâu là ray rứt khối tâm thu
Cứ mỗi đêm về chất ngất đau
Ngóng mảnh tình chung giương tử nhỡn
Lau dòng lệ khổ gục khô lâu
Đo đường gió bụi sờn vai áo
Đếm bước phong sương bạc mái đầu
Năm tháng héo mòn theo bóng Nguyệt
Ôm niềm u uẩn đến ngàn thâu