Wednesday, June 11, 2014

ĐIỆU VŨ THẦN CHẾT- Trần Thiên Lang


Cái chết rồi ai cũng phải qua
Nợ trần gánh nặng quẳng đi xa
Chỉ mong ngoạn cảnh cầu Ô Thước
Nào muốn phiêu lưu chốn Nại Hà
Hí hửng Tử Thần mời: hip hop?
Tần ngần người bệnh bảo: rum-ba!
Hơi tàn sức cạn làm sao nhảy
Điệu vũ kinh hoàng ở cõi ma