Thursday, June 5, 2014

DÁNG NGỌC ĐÊM VỀ- Trần Thiên Lang


Nghĩa địa đêm về vẳng tiếng ru
Không gian rờn rợn cảnh mù mù
Hồn linh sướt mướt điều ma oán
Bóng quế gầm gừ điệu chó tru
Chờ kép lại chờ nơi thảo dã
Hẹn đào sao hẹn chốn hoang vu
Phất phơ dáng ngọc nương theo gió
Ú ớ la làng mặt hóa ngu...