Tuesday, June 3, 2014

SUÔNG- Trần Thiên Lang


Một thoáng mơ màng ký ức tuôn
Tâm tư nằng nặng những u buồn
Canh tàn gợi nỗi sầu thao thức
Gió lạnh ôm niềm hận vấn vương
Mắt dõi tìm trăng, trăng lạc lối
Hồn đeo đuổi mộng, mộng sai phương
Cơ hồ giọng cú vừa rơi rụng
Ngỡ bước em về, thở tiếng suông