Sunday, June 1, 2014

BÀI THƠ THÁNG SÁU- Trần Thiên Lang

Tháng Sáu mơn man ngọn gió Hè
Trời chiều nắng dọi bóng hàng me
Bên đường gốc phượng đang bừng đỏ
Ký ức về theo những tiếng ve
Chắc cảnh ngày xưa cũng hắt hiu
Dưới hàng phượng vỹ mượt đường chiều
Nhớ ai e ấp sau hàng lá
Một buổi tan trường khẻ nói yêu
Cây me trước cổng còn ghi dấu
Chứng tích tình yêu đã bạc màu
Nhựa quến bài thơ giờ sẩm máu
Em ơi anh thấy nhói lòng đau
Còn lại chút gì trong nỗi nhớ
Tháng năm chồng chất mỗi buồn thêm
Chiều nay cảnh cũ đâu người cũ
Khói thuốc vàng bay thả nắng mềm 
Thôi nhé trường ơi, số phận thôi
Bao giờ gặp lại bóng em tôi
Xin nàng hãy xóa bài thơ trước
Vỡ mộng tình chung vỡ mộng rồi