Saturday, January 24, 2015

ĐỚN ĐAU- Trần Thiên Lang
Buông nhẹ lời kinh xuống vực sâu
Hồn thơ bấn loạn giữa đêm sầu
Nghe trong buốt lạnh từng cơn gió
Tiếng thở não nùng của đớn đau