Wednesday, January 28, 2015

ÁO CƯỚI EM XƯA- Trần Thiên Lang

Nhìn mai lác đác nở vài bông
Áo cưới em xưa mặc lấy chồng
Cũng thắm cũng vàng tươi rực rở
Biết anh chết điếng mấy lần không