Thursday, January 8, 2015

MAI EM CHẾT- Trần Thiên Lang

Mai em chết anh sẽ về đưa tiễn 
Để cuối đời em có kẻ tiễn đưa
Cuộc tình mình ngày ấy đã xa xưa 
Anh đau khổ hơn vạn lần hấp hối
Mai em chết anh về nghe trăn trối 
Anh yêu em chưa lừa dối bao giờ 
Sợ vấn vương nên đành phải thờ ơ 
Mối ân tình em trao hồn đắm đuối
Cuộc tình này em là người đến cuối 
Dìm chết anh trong suối mộng nên thơ 
Như đại dương kia muôn sóng vỗ bờ 
Mà sóng sau luôn phủ đầu sóng trước
Và nếu đó là điều em mong ước 
Cũng như anh luôn ước ở cạnh em 
Anh sẽ về cho mộng đẹp bên thềm 
Cho em ra đi với lòng thanh thản
Mai em chết dầu trời mưa ảm đạm
Anh sẽ đưa em về tận nghĩa trang
Tiễn vong linh đến khói lạnh hương tàn
Rồi gục khóc bên mồ em hiu quạnh