Saturday, June 10, 2017

MẸ ƠI
- Trần Thiên Lang
Thắp nén nhang lòng khấn Mẹ ơi
Đứa con côi cút ở trên đời
Ba năm những tưởng không còn lệ
Bất chợt đêm này nước mắt rơi