Monday, January 12, 2015

CHỜ ĐỢI- Trần Thiên Lang
Chợt anh muốn viết đôi ba dòng chữ
Bằng ngôn từ thuật ngữ của yêu đương
Dù anh đây câu cá mới sở trường
Còn thơ thẩn chỉ thường là... thơ thẩn
Bài thơ mới gởi người thương xin nhận
Bằng chân tình và thành khẩn, em yêu!
Cá chưa ăn nỗi nhớ đã lên nhiều
Nên mặt nước cũng đìu hiu gợn sóng
Anh muốn gọi gió về gây bão động
Nghìn âm ba như tiếng vọng về tim
Để hồn em theo giông tố đến tìm
Lần hạnh ngộ chắc êm đềm hạnh phúc
Anh muốn kéo cả trời mây xuống thấp
Kết thành ngai ngồi đợi bóng cá hanh
Và tiếc thương mộng luyến ái không thành
Đường Sinh Tử nỡ đoạn đành chia rẽ

Xin hãy nhớ chuyện tình xưa người nhé
Dẫu không còn đâu hẳn dễ quên nhau
Dẫu em xa trong tăm tối mịt mù
Anh cũng vẫn bỏ một đời chờ đợi