Wednesday, December 3, 2014

MƯA- Trần Thiên Lang
Mưa rớt lê thê ngỏ lá vàng
Mưa giăng trắng xóa một màu tang
Mưa cho nát cõi lòng cô phụ
Mưa đến gieo sầu giữa thế gian
Mưa suốt đầu hôm tận sớm mai
Mưa từ buổi sáng đến trưa nay
Mưa rơi rả rích niềm nhung nhớ
Mưa ướt áo mình hay áo ai
Mưa hãy mưa qua khắp ngả đường
Mưa đem luyến ái gởi người thương
Mưa xuyên tán lá rời muôn nẻo
Mưa tí tách đan nỗi đoạn trường

Mưa khơi đục bến tình mơ mộng
Mưa xóa lòng ai những giận hờn
Mưa vẫn lâm râm điều ước vọng
Mưa về câu cá được nhiều hơn