Saturday, September 24, 2016

BIỂN CẠN


Trần Thiên Lang

Tà dương lơ đãng khuất chân trời

Dưới bãi thủy triều sắp cạn vơi

Sóng vỗ ngập ngừng con nước rút

Mây đùn lồng lộng bóng chiều rơi

Sao đêm lấp lánh chen vài điểm

Gió biển âm thầm lướt khắp nơi

Viễn khách ôm cần tư cổ độ

Hận đời cá lặn biệt tăm hơi