Sunday, September 18, 2016

VIẾNG MỘMơ thấy chính mình viếng mộ ta

Dương trần đã mãi cách chia xa

Rưới ly rượu nhạt xin hồn chứng

Nâng tách trà thơm tránh lệ sa

Kẻ ở thời đau lòng cháu chắt

Người về hẳn gặp mặt ông cha

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử

Một giấc yên bình mộng cỏ hoa

 Trần Thiên Lang