Wednesday, December 3, 2014

ĐI CÂU- Trần Thiên Lang
Có những cung buồn khảy được đâu
Đây còn mỗi một thú đi câu
Buông cần khắc khoải theo năm tháng
Thả cước mơ màng mặc bể dâu
Góc biển cười vui cùng khoái lạc
Ven hồ khóc hận với thương đau
Thiên nhai hải giác ngang rồi dọc
Biết đến nơi nao trốn nỗi sầu