Friday, October 28, 2016

TRĂN TRỐI


- Trần Thiên Lang
Mai tôi chết thiêu xác ra tro bụi
Đừng ngại gì lửa đốt rụi thân khô
Còn tốt hơn chôn cạn một nấm mồ
Khi thể phách thành ma vô tổ quốc
Mai tôi chết người ơi xin đừng khóc
Để linh hồn thanh thản lối âm ty
Níu kéo nhau cũng chẳng ích lợi gì
Xin hãy biết sinh là ly, tử biệt
Mai tôi chết xin người đừng thương tiếc
Hốt tro tàn theo lối biển ngày xưa
Ra đúng nơi hai đứa hẹn từng mùa
Rải xuống đó cho sóng đùa đi mãi
Mai tôi chết ai nhắn dùm chú Bảy
Cùng thằng Hoan, thằng Hải, Alvin
Mỗi một người chút tro cốt làm tin
Nơi bờ gỗ, hồ Diamond thả xuống
Thì có chết thân nầy không phí uổng
Sẽ độ trì khi các bạn thả câu
Cứ quăng ra những sợi cước thần sầu
Tôi xui cá mắc câu hơn limit
Mai tôi chết đừng bày trò vô ích
Đừng lễ nghi cúng kiếng lúc đưa tang
Cũng đừng dâng hoa quả với đèn nhang
Hãy để biển đan hồn vào đáy nước