Monday, February 16, 2015

TẾT- Trần Thiên Lang

Tết đã cận kề Xuân ở đâu
Hoàng mai trước gió ngẩn ngơ sầu
Hồng đào cả thẹn trời lưu xứ
Ký ức quê nhà chợt nhói đau