Thursday, November 20, 2014

TÀN THU- Trần Thiên Lang

Màn đêm mờ mịt đẫm sương mù
Cô tịch rừng hoang vọng sói tru
Kẻ lá đôi vì sao lấp lánh
Tầng không nửa mặt nguyệt âm u
Nâng bầu chuốc cạn đời điên đảo
Quẳng chén say mèm kiếp mộng du
Nghiêng ngả hồn thơ trên lá mục
Mà nghe dạ xót tiết tàn thu