Sunday, November 2, 2014

MAI TÔI CHẾT- Trần Thiên Lang

Mai tôi chết,
Hãy chôn tôi với cái cần câu cá
Cạnh biển hồ, hay bãi đá bờ sông
Để hồn tôi được thỏa mộng tang bồng
Hòa trong bọt của muôn trùng sóng nước
Mai tôi chết,
Hãy chôn theo tôi một cuồn dây cước
Để sẳn sàng cho thả mộng ươm mơ
Một sợi cước khi nỗi nhớ xô bờ
Tôi đã mượn viết bài thơ tình ái
Mai tôi chết,
Hãy cho tôi tròn giấc mơ hồ hải
Ở hai đầu của nỗi nhớ lên ngôi
Qua cơn đau thuở mộng ước xa rồi
Mà chấm dứt cuộc luân hồi khổ ải...