Saturday, November 1, 2014

ĐÊM THU- Trần Thiên Lang

Gió Thu thổi se lạnh lòng viễn xứ
Người phương nầy nhớ kẻ ở bờ kia
Ngồi bên thềm đếm những ánh sao khuya
Nghe ray rứt cuộc chia lìa thuở trước
Trên tán lá hạt sương nào sướt mướt
Khóc đời mình tồn tại được bao lâu
Như em xưa mắt đẫm những lệ sầu
Mà năm tháng xóa mờ câu vàng đá
Thu năm nay nghe lòng trống trãi lạ
Nửa nhớ người nửa như đã muốn quên
Nỗi buồn nầy xin gọi một cái tên
Cho ly khách cô tình bên trăng khuyết
Mùa Thu ấy kể từ ta cách biệt
Mộng hải hồ ai tiễn bước ai đi
Quán Thu Phong đứng rũ bóng tà huy *
Ôm cô tịch ta về khi tình chết