Wednesday, March 5, 2014

TẬP THƠ BIỂN

Biển Chiều

- Trần Thiên Lang

Bóng ngả hoàng hôn hiu hắt lay
Sầu dâng tím ngắt biển chiều nay
Đầu ghềnh nước cuốn xôn xao sóng
Cuối bãi gió đùa lớp lớp mây
Trời đất bao la hùng vĩ quá
Thân mình nhỏ bé xót xa thay
Càn khôn ví thử còn xoay chuyển
Hồ dễ ta đây thủ phận nầy

Biển Nhớ

- Trần Thiên Lang
Biển biếc chiều nay gió lộng rồi
Ngàn mây kéo phủ, phủ hồn tôi
Ba đào lớp lớp tung đầu bãi
Kỷ niệm rưng rưng gợn cuối trời
Mới thấy điêu tàn luôn hiển hiện
Mà hay ảo ảnh mãi xa xôi
Nơi nầy buổi ấy bên ai bước
Thoắt đã đôi phương lạc lối đời

Bóng Hoàng Hôn

- Trần Thiên Lang

Vầng dương rớt vội cuối chân trời
Để bóng hoàng hôn phủ khắp nơi
Gió lạnh từng cơn hiu hắt thổi
Mây mù dăm mảng lững lờ trôi
Đêm ngày xoay chuyển, buồn khôn tả
Tâm dạ đổi dời, hận có nguôi?
Mượn bút thơ cùn mà trải mộng
Nghe ngàn sóng biển xé hồn tôi