Wednesday, February 25, 2015

SẦU

- Trần Thiên Lang

Cố giữ cho sầu ở đáy tim
Sầu lan khắc khoải lúc đêm chìm
Trăng mờ cũng bởi sầu giăng kín
Sầu tựa hồn ma cứ kiếm tìm