Wednesday, April 16, 2014

THÂM TÌNH
- Trần Thiên Lang

Bóng Nguyệt đêm nay bỗng úa vàng
Sương mờ mây phủ, lạnh tay đan
Có con vịt nhỏ bên kia suối
Lạc mất thâm tình nấc tiếng than