Saturday, April 26, 2014

GIẤC MỘNG NAM KHA
- Trần Thiên Lang

Tiếng sáo ngân cao lộng giữa trời
Lúc như dồn dập lúc như lơi
Nhặt khoan phách nhịp sầu muôn ngả
Cuồn cuộn âm ba hận mấy hồi
Cố quận nào ai ôm chiếc bóng
Quê người có kẻ chịu đơn côi 
Buồn dâng khoé mắt nhoè châu lệ
Giấc mộng Nam Kha thấy rã rời