Friday, April 25, 2014

LÃNG TỬ SẦU
- Trần Thiên Lang 

Thuở tóc còn xanh chửa bạc đầu
Tôi thường mơ những buổi mưa ngâu
Lang thang thả bước ngoài giông gió
Ra vẻ mình đây lãng tử sầu
Rồi trải phong trần thân viễn xứ
Quê người chẳng biết sẽ về đâu
Ngậm ngùi tưởng nhớ thời trai trẻ
Vụt thấy dòng đời tựa bóng câu