Sunday, April 27, 2014

CÕI HỒNG HOANGTrần Thiên Lang


Trong vùng lạnh lẽo cõi hồng hoang
Nỗi nhớ tràn dâng đến ngút ngàn
Ước vọng dần tan cùng ảo ảnh
Niềm tin vụt biến với điêu tàn
Bóng hồng vẫn biệt theo năm tháng
Ly khách hoài mong ở địa đàng
Kỷ niệm yêu đương là chứng tích
In hằn dấu vết mãi còn mang