Wednesday, April 16, 2014

GIÓ XUÂN
- Trần Thiên Lang

Muốn thả thơ về giữa tiết Xuân
Mà còn e gió thổi bâng khuâng
Tơ lòng sẽ cuốn bay đi mất
Trong buổi chiều vương nắng ngại ngần