Thursday, April 17, 2014

THÂM TÌNH- Trần Thiên Lang

Đệ nhị Ác nhân Diệp Nhị Nương
Nhận ra Hư Trúc ở hình trường
Trăm côn loạn đả hằn roi vọt
Chín dấu rành rành vết mụi hương
Thất lạc hài nhi từ tấm bé
Tương phùng con trẻ lúc đau thương
Thâm tình đánh động lòng thầm hỏi
Thân mẫu bất tri tại viễn phương