Saturday, March 15, 2014

TIẾNG QUỶ- Trần Thiên Lang

Tai ta nghe tiếng quỷ gào trong gió
Đem oán hờn trút bỏ giữa màn đêm
Từ xa xăm đáy mộ vọng về tìm
Như cố thoát một lời nguyền huyết ngải

Cay đắng thay cõi nhân tình thế thái
Những ưu hoài lẽ phải trái ở đâu
Mà hồn linh sao nặng cả khối sầu
Để âm cảnh mãi ngàn thâu khóc hận

Vươn vuốt dài, bóp nhân gian tuyệt tận
Trách loài người, ghét số phận đa mang
Hỡi yêu ma, chốn mồ mả điêu tàn
Cùng bật dậy phá tan tành mọi thứ...

Ôi xót xa tiếng nghẹn ngào quỷ dữ
Xoáy tâm can rời rả những niềm đau
Cho hồn phi phách tán mãi phương nào
Hành thân xác trở trăn bao mộng mị