Tuesday, March 18, 2014

ĐỜI THUYỀN- Trần Thiên Lang


Thương người thiếu phụ mắt nhung huyền
Ghen ghét nên Trời tráo nợ duyên
Đáng lẽ trao thân nơi kẻ sĩ
Mới là rạng mặt phận thuyền quyên
Khuôn vàng khó buộc lòng chung thủy
Thước ngọc khôn lường nét chính chuyên
Nếu biết nước yên do sóng lặng
Chớ đem gió bão dập đời thuyền