Tuesday, March 18, 2014

HOANG VU- Trần Thiên Lang 

Xứ lạ quê người khó gặp nhau
Niềm vui hòa chút nỗi lòng đau
Những mong tình thắm trong muôn một
Ấy vậy mà sao cay đắng trào 
Thu đã hết rồi em của tôi
Trên cành lá biếc đã đâm chồi
Chim thiên di cũng về phương bắc
Em lại đành lòng bỏ cuộc chơi 
Tôi xưa từ giã Virginia
Muôn dặm gót lê khắp hải hà
Đeo nặng mối tình sầu dĩ vãng
Thân tàn xơ xác tựa như ma 

Tâm sầu tôi nhuộm sắc mùa thu
Bể ái đam mê hóa ngục tù
Sao thấy cuối trời mây xám đục
Cho lòng nghe lạnh giữa hoang vu