Wednesday, June 27, 2012

LỜI MỞ ĐẦU


Thế hệ ngày nay gồm bậc đàn anh, đàn em được sinh ra từ hai thế kỷ, nên chúng ta được hấp thụ và ảnh hưởng nhiều sự thay đổi của xã hội trong và ngoài nước.

Bất cứ ai sinh ra và lớn lên trong hai thế hệ này đều có quan niệm rằng: chúng ta là những người tiến bộ hấp thụ sự khác biệt của hai thế kỷ. Người sống trong nước thì hấp thụ sự thay đổi từng ngày của một xã hội trẻ, người mai mắn hơn được tiếp tục học hỏi ở nước ngoài và trở về giúp đỡ cho xã hội của mình, người còn lại là sống xa xứ, họ cống hiến cho quê hương thứ hai của mình và rồi trong ước mơ muốn quay về quê mình sinh ra để cống hiến cho xã hội ấy, cuối cùng là những người trẻ tuổi được sinh ra và lớn lên từ xã hội Tây phương, tiếp thu mọi khác biệt của xã hội mà cha mẹ chúng sinh ra.

Những trẻ được sinh ra ở hải ngoại, con số hiếm hoi viết và đọc hết ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng vì đó là sự khó khăn và giáo dục do cha mẹ chúng dạy dỗ. Không thể trách chúng vì nó còn quá nhiều điều để học trên xứ sở chúng sinh ra, tiếng mẹ đẻ không còn để cho chúng xem Tivi hay hòa đồng với bạn bè xung quanh, mà chỉ để hiểu về ngôn ngữ mà cha mẹ chúng cho rằng ‘ tiếng mẹ đẻ’. Nhưng thế hệ này, được học hỏi rất đồng bộ, nghĩa là sự phát triển tập thể, tất cả bạn bè chúng đều có sự hiểu biết như nhau, sự giỏi dỡ không thấy xảy ra, chỉ là những đứa trẻ có sự hiểu biết như nhau và phát triển như nhau, đó là sự giáo dục từ thuở bé ở nhà trường mà chúng ta gọi là ‘phát triển tập thể’. Chúng làm gì cũng mang tính tập thể cao, nên sự khác biệt rất ít xảy ra. Khi lớn lên học tập và làm việc tính thông minh tập thể là rất quan trọng, kéo cả guồng máy nơi mình làm việc, xã hội mình đi lên chứ không lẻ loi vài cá nhân mà thôi.

Blog ‘Trung Học Việt Nam’ ra đời như sự kết nối cho tất cả học sinh đã từng ngồi dưới mái trường trong hay ngoài nước, là sợi dây liên kết mọi tầng lớp học sinh sinh viên với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm sống và học tập, không có sự khác biệt trong hay ngoài nước, già hay trẻ mà quy chung là ‘người thế hệ mới’ đã từng ngồi dưới ghế nhà trường dù ở nơi đâu tư tưởng vẫn tiến bộ và thoải mái, đó là ‘dây kết nối mọi người có tư tưởng tiến bộ’, không thị hiềm chia rẽ và tạo sự cách biệt trong ‘con tim’.

Hãy chia sẻ cho chúng tôi tâm tình của bạn bằng bài viết, thơ hay hình ảnh, trong hay ngoài nước già hay trẻ, bạn thành công hay thất bại không quan trọng, nhưng có ‘lý trí’ là tư tưởng của ‘ người tiến bộ’.

Mơ ước rằng blog này là nơi gặp nhau của những người trong và ngoài nước, thế hệ đàn anh hay đàn em đều có tiếng nói chung đó là ‘ con tim yêu thương rộng mở’.

Cám ơn mọi người cùng hiểu và liên kết nhau nhiều hơn trong tương lai.

Snowynguyen 06/2012