Thursday, December 11, 2014

TƠ TƯỞNG- Trần Thiên Lang

Ẩn lớp mù sương Nguyệt võ vàng
Ngưng thần tơ tưởng đến hồng nhan
Trong khi trí thả ngoài thiên địa
Giữa lúc tâm chìm dưới hỗn mang
Tiếng cú phiền hà cơn dục vọng
Âm hồn khuấy động cuộc truy hoan
Và kia một bóng vừa qua ngõ
Giống hệt người xưa nét dịu dàng