Wednesday, March 5, 2014

NỨC NỞ- Trần Thiên Lang

Sao thấy đêm nay rờn rợn lạ
Vang vang tiếng cú vọng bên thềm
Trăng thì mờ ảo lim dim ngủ
Có bóng ai về đứng lặng im 
Quyện trong tiếng gió lời than khóc
Nấc nghẹn từng cơn thật não nùng
Thảng thốt nhìn quanh trơ mắt ngó
Màn đêm vắng lặng đến mông lung
Tan hợp trên đời không thể tránh
Tử sinh đôi ngả cách đôi lòng
Hàn đơn thấm lạnh gầy vai áo
Trăng lặn sao tàn có nhớ không
Từ buổi em đi gió thét gào
Tình ta xin gởi áng mây cao
Mong mưa kéo đến tuôn ào xuống
Vùi lấp mồ sâu chuyện hôm nào

Lai sinh kiếp khác xin đành hẹn
Cố nén đôi dòng lệ chực rơi
Em đến rồi đi trong thoáng chốc
Sao tình nức nở mãi em ơi