Wednesday, December 31, 2014

TÌNH CỜ


              

- Trần Thiên Lang

Em nếu tình cờ ghé đọc thơ
Nỗi sầu anh đó giữa bơ vơ
Thì xin hãy hiểu từ tiền kiếp
Hình bóng ai vương đến tận giờ