Wednesday, March 12, 2014

NIỆM KHÚC TÌNH SẦU- Trần Thiên Lang

Anh chưa về kịp bến Tương Giang
Để thấy mắt ai ngấn lệ tràn
Sóng gợn chập chùng muôn ánh nguyệt
Và người năm ấy đã sang ngang
Em đã xa rồi mấy dặm sương
Trời Thu hiu hắt bóng bên đường
Quan san chia cách mình đôi ngã
Niệm Khúc Tình Sầu mãi luyến thương
Thu cũng qua rồi trong bỡ ngỡ
Đông về lạnh buốt mỗi chiều sa
Buồn giăng trắng xoá màu nhung nhớ
Kỷ niệm tràn dâng đến vỡ oà

Thôi hãy chôn vùi đáy mộ sâu
Tình xưa đã lỡ một cung sầu
Từ đây khép chặt niềm mơ tưởng
Mà để thời gian xóa nỗi đau