Sunday, March 1, 2015

CÓ NHỚ ANH- Trần Thiên Lang
Mai sáng mong trời sẽ rất xanh
Không như dự báo gió mưa hành
Muốn đi câu cá lòng còn ngại
Rủi có gì em có nhớ anh