Tuesday, August 26, 2014

HAI ĐẦU NỖI NHỚ- Trần Thiên Lang

Anh ở miền Tây nắng cháy da
Em, Đông mây xám phủ la đà
Trông trời cuối Hạ buồn rưng rức
Ngắm sắc đầu Thu nhớ thiết tha
Quay quắt cõi lòng khi sớm bửng
Hắt hiu tấc dạ lúc chiều tà
Đương không nghĩ đến người phương ấy
Để chuốc cho mình những xót xa