Wednesday, September 3, 2014

BIỂN CHIỀU
- Trần Thiên Lang

Dồn dập trùng khơi lượn thủy triều 
Tung bờ vỗ nát một tình yêu ...
Hoàng hôn lơ lửng đừng rơi nữa
Để biển từ nay khỏi nhớ chiều