Monday, August 25, 2014

CÕI THIÊN THAI- Trần Thiên Lang

Nét quyến rũ đôi chân dài thoai thoải
Ngực phập phồng hừng hực thấu trời mây
Lửa tam muội đốt khô bờ môi dại
Khách anh hùng hồn xác hóa tro bay
Nguồn cam lộ say hơi men tỳ vị
Cõi thiên thai cồn cỏ biếc còn tươi
Máu cuộn chảy trong thần kinh ma quỷ
Lột sân si ẩn dưới lớp da người