Sunday, October 12, 2014

TÂM SỰ- Trần Thiên Lang


Ai làm nước cuộn giữa trùng khơi
Để sóng dìm đi ánh mặt trời
Một chút yêu thương rồi cũng bỏ
Trăm điều hận tủi vẫn chưa nguôi
Tương lai mây xám giăng đầy lối
Hiện tại gió buồn thổi khắp nơi
Nhắm mắt nghe càn khôn chuyển động
Khó mang tâm sự diễn thành lời