Tuesday, October 14, 2014

KHÚC NGÂM CHIỀU- Trần Thiên Lang


Lại thấy rừng phong lá ngả vàng
Trời chiều bảng lảng đón Thu sang
Vi vu gió ghẹo nhành dương liễu
Ríu rít chim trêu cội bạch đàn
Tiết đổi bao lần tơ vẫn vướng
Mùa thay mấy bận mộng còn mang
Người ơi xin hiểu quên là nhớ
Thệ ước năm xưa dẫu lỡ làng