Friday, September 12, 2014

MƯA THU- Trần Thiên Lang

Có phải mùa thu mới trở về
Trong làn gió thốc lạnh đê mê
Và mưa lặng lẽ buồn không hẹn
Tí tách bên hiên đến não nề