Tuesday, September 9, 2014

THU VỀ- Trần Thiên Lang


Lung linh nắng Hạ cuối ngày hồng
Chợt thấy Thu về nhuộm lá phong
Mưa phủ rừng xanh vươn ngọn thẳng
Mây trùm núi bạc uốn triền cong
Ve sầu bặt tiếng, sầu còn hết
Phượng thắm rời cành, thắm mãi không
Sắc đổi mùa thay thêm quạnh quẽ
Chiều buông lữ khách hắt hiu lòng